Nowe unijne przepisy dla kierowców busów

Nowe unijne przepisy dla kierowców busów

MA 28/02/2019

Komisja Europejska chce wprowadzić serię poprawek w rozporządzeniu 1072/2009 w zakresie wykonywania zawodu przewoźnika. Będą to zmiany kierowane głównie do kierowców pojazdów do 3,5 tony. Małe firmy przewozowe będą musiały mieć licencje takie jak kierowcy pojazdów ciężkich. Jest to dopiero początek, który ma prowadzić do wprowadzenia tachografów cyfrowych mierzących czas pracy kierowców.

Głównym powodem wprowadzenia nowych przepisów jest przejmowanie małych ładunków, których nie chcą transportować kierowcy tirów. Najważniejszą nowością jaka ma być wprowadzona jest zmiana minimalnej wagi pojazdów, na które wymagane są zezwolenia transportowe oraz licencje wspólnotowe. Górny limit od którego obowiązywały przepisy kabotażowe wynosił do tej pory 3,5 tony ( o ile dane państwo nie zadecydowało inaczej). Proponowane poprawki zmniejszają limit do 2,4 tony. Zmiany budzą kontrowersje ponieważ od momentu ich wprowadzenia wiele firm transportowych oraz kierowców busów będzie podłegało bardziej resrtykcyjnym zasadom.

– Propozycje zmian w rozporządzeniu 1072/2009 to kolejny krok w stronę unifikacji rynku transportu drogowego. Do tej pory przepisy regulujące pracę kierowców były niejednolite i rozłożone na zbyt wiele osobnych zapisów, co prowadziło do problemów z ich interpretacją. Kraje takie jak Niemcy i Francja dość precyzyjnie określają zasady prowadzenia pojazdów, ale już w Polsce istnieje problem na przykład z definicją zawodu kierowcy. W myśl polskiego prawa termin ten nie wprowadza rozróżnienia między kierowcą busa a kierowcą tira. Oznacza to, że dany pracownik, jeśli ma odpowiednie uprawnienia, może prowadzić obie kategorie pojazdów, a wówczas czas jego pracy będzie wedle dwóch różnych standardów prawnych. Jest to oczywista niedogodność stwarzające pole do nadinterpretacji przepisów prawa – zauważa Łukasz Włoch, główny ekspert Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców.

Zmiana przepisów odnośnie godzin pracy miała ostatnio miejsce we Francji. Wszyscy kierowcy, również zagraniczni zobowiązani są zapisywać przepracowane godziny w Książce Kontroli (Livert individuel de contrôle) lub w innym dokumencie potwierdzającym czas pracy. Za brak poświadczenia o czasie pracy grożą kary od 90 do nawet 750 euro.

Napisz komentarz